Dava Sonuçları

İSKİ Konut Yönergesinin 11/2-Ç maddesine istinaden,İdareye yakın kişiler haksız bir şekilde hizmet tahsisli adı altında  lojmanda oturmaktadırlar. İdarenin diğer personelleri mağdur eden bu uygulamasının önüne geçebilmek için bahsi geçen yönerge maddesinin iptali için İstanbul 12.İdare Mahkemesinin 2016/182 Esas sayılı dosyası kanalıyla davamızı ikame ettik.

İski Konut Yönergesinin 11.maddesinin 2.Fıkrasının ç Bendinin Iptali

 

İstanbul Fatih Belediye’sinde Üyelerimizden Haksız ve Hukuksuz Kesilen Dayanışma Aidatı’na İstanbul 7. İdare Mahkemesi Dur Dedi.

Karar’a ulaşmak için tıklayınız!